Home RECENSIONI HERO SHIMA – “HERO SHIMA” – EP 2015 –